نوشته‌ها

کمپراتور تعیین تغییر طول انقباض بتن

از این دستگاه جهت تعیین تغییرات طولی تک محوری نمونه های بتن با ابعاد 100x100x500mm  و با سنگدانه های کوچکتر از 30mm مورد استفاده قرار میگیرد
نمونه های در قالبهایی با ابعاد استاندارد که از چدن و با کیفیت بالا ساخته شده اند تهیه میشود. و در کمپراتور تعیین تغییر طول که به ساعت اندیکاتور با دقت 0.01mm مجهز است اندازه گیری میشود.