نوشته‌ها

کرکاترهای خاک

در این نوع نمونه گیری اجزا خاک بدون تغییر در کنار هم قرار داشته باشد و رطوبت نمونه به صورت طبیعی باقی می ماند هر مجموعه شامل لوله های نمونه گیر به قطرهای 4 یا 6 اینچ چکش ضربه زن و لبه فولادی می باشد.