نوشته‌ها

چکش تراکم مارشال دستی

تراکم نمونه آسفالت توسط این دستگاه با افتادن وزنه 4536 گرمی یا 10,205کیلو گرمی از ارفاع 18inانجام میشود. ادامه مطلب …