نوشته‌ها

چکش تراکم مارشال اتوماتیک

این دستگاه مشابه چکش تراکم مارشال دستی است با این تفاوت که تراکم نمونه آسفالت با افتادن وزنه به صورت اتوماتیک با برنامه ریزی تعداد ضربات همراه با پیش تظیم اولیه به صورت دیجیتال صورت می گیرد. گیره قابل اطمینان طراحی شده در این دستگاه باعث متمرکز کردن ضربات وزنه در مرکز قالب می شود و ضربه ها به صورت یکنواخت بر نمونه واردخواهد شد.