نوشته‌ها

پیستوله باد

از این وسیله جهت خارج کردن نمونه های بتن از قالب های یک تیکه بتن با کمک یک کمپسور باد یا تلمبه هوا استفاده میشود.