نوشته‌ها

وسیله تعیین مقاومت مصالح در برابر خرد شدن

این وسیله جهت تعیین درصد میزان خرشدگی مصالح بر اثر اعمال نیرو کاربرد دارد.

در دو سایز:

کراشینگ ولیو( تعیین مقاومت مصالح در برابر خرد شدن) سایز 3 inch برای سنگدانه های کوچکتر از 9.52 mm

کراشینگ ولیو( تعیین مقاومت مصالح در برابر خرد شدن) سایز 6 inch برای سنگدانه های کوچکتر از 12.7  mm

مشخصات :

سیلندر به همراه صفحه زیرین

پیستون و میله نگهدارنده

میله همزن مصالح