نوشته‌ها

وسایل کامل بارگذاری صفحه ای خاک

یکی از قابل اعتمادترین روش های تعیین ظرفیت باربری نهایی خاک و مقدار نشست آنی، آزمایش بارگذاری صفحه می باشد. سنجش میزان بارپذیری خاک توسط این مجموعه وسایل در ظرفیت های 10-30-50-100kN انجام می شود و در راه سازی، پی سازی و موارد دیگر به کار می رود. کلیه لوازم از جمله جک، پمپ دستی، شیلنگ، قورقری و سه ساعت اندیکاتور با کورس30mmو دقت0.01mm، رابط اتصال گیج ها و صفحات بارگذاری به قطر 200-300-450mm بابالاترین کیفیت قابل ارائه می باشد.