نوشته‌ها

نمونه درآورهای خاک

برای خارج نمودن نمونه خاک از قالب تراکم 4 و 6 اینچ و قالبCBR استفاده می شود و جک آن به ظرفیت 50kN می باشد.در صورت سفارش جداگانه این دستگاه قابلیت الحاق صفحه ای را برای درآوردن نمونه های mm38 یا mm50 داراست