نوشته‌ها

دستگاه نقطه اشتعال قیر باظرف روباز

نقطه اشتعال محصولات نفتی و روغنی توسط این وسیله سنجیده می شود. شعله به صورت افقی و با فشار یک دکمه به صورت اتوماتیک از روی کاسه برنجی حرکت کرده سپس به نقطه اول برمی گردد.این دستگاه مجهز به ظرف برنجی استانداردو هیتر و ترمومتر شیشه ای میباشد.