نوشته‌ها

دستگاه نفوذ ناپذیری آب در بتن

این دستگاه برای تعیین مقدار نفوذ آب در بتن براساس زمان و فشار معین استفاده می شود

و نیز از این دستگاه همزمان سه نمونه با فشار حداکثر 10 بار با سیلندر آب مدرج مجزا می توان استفاده نمود.

این مجموعه دارای :
 مخزن آب
 پمپ باد
 قالب 200*200