نوشته‌ها

مزور هیدرومتری خاک

مزور هیدرومتری شیشه ای وکاملا شفاف بدون لبه در حجم 1000ccکالیبره شده وبا قطر داخلی 63.5mmجهت آزمایش هیدرومتری مطابق استاندارد اراعه  میگردد.

درب لاستیکی مخصوص مزور هیدرومتری به صورت جداگانه سفارش داده میشود.