نوشته‌ها

مخلوط کن خشک موادYشکل

برای اختلاط کردن مواد خشک به کار میرود و به همراه تایمر یک ساعته و ظرف استیل عرضه میگردد.