نوشته‌ها

محفظه خمشی تیر بتنی

این محفظه جهت تعیین مقاومت خمشی تیر های ساده بتنی با بارگذاری نقطه ای در مرکز و نیز با استفاده از میله سه شاخه ای توسط جک بتن شکن یا ملات شکن در ظرفیت پایین استفاده می شود.