نوشته‌ها

محفظه تعیین مدول الاستیسیته استاتیکی بتن

این وسیله مطابق استاندارد جهت سنجش تغییر شکل عمودی و تعیین مدول الاستیسیته تحت تنش فشاری طولی مورد استفاده قرار میگیرد. ساعت اندیکاتور با دقت 0.002mm  به همراه دستگاه ارائه می شود.

کد محفظه با ابعاد 100x200mm
کد محفظه با ابعاد 150x300mm