نوشته‌ها

قالب وچکش تراکم

قالب و چکش تراکم خاک
تعیین رابطه بین درصد رطوبت و دانسیته خشک خاک می باشد ، که به دو روش استاندارد و اصلاح شده انجام می شود. ادامه مطلب …