نوشته‌ها

قالب های سیمان

قالب هاي سيمان مطابق با استاندارد و با کيفيت با لا ساخته مي شوند و شامل قالب هاي:

قالب فشاري سيمان در ابعاد 50*50*50 mm

قالب فشاري سيمان در ابعاد 40 *40 *40mm

قالب فشاري سيمان در ابعاد 70*70*70 mm

قالب خمشي 160*40*40  mm