نوشته‌ها

قالب های خمشی تیر بتنی

این قالب ها با بهترین کیفیت جهت نمونه گیری بتن طراحی شده است.