نوشته‌ها

فلاسک دو جداره حمل آسفالت

فلاسک دو جداره حمل آسفالت جهت حمل آسفالت گرم وحفظ و نگهداری آن بدون کاهش دما تا محل آزمایشگاه استفاده میگردد.