نوشته‌ها

فریمITS

مشخصات عمومی

 تحت نیروی تک محوری عمودی استفاده 4inch برای اندازه گیری تغییر شکل جانبی نمونه مارشال به ابعاد

 با دقت 0.002 میلی متر است 30cm می شود . ادامه مطلب …