نوشته‌ها

ظروف توده حجمی

ظروف تعیین توده ویزه حجمی سنگدانه وبتن تازه:

جهت تعیین وزن مخصوص ظاهری مصالح سنگدانه ای وبتن تازه اقدام به ساخت این ظروف مطابق استاندارد از جنس فولاد با رنگ الکترو استاتیک نموده است که با بتن تازه واکنش نمیدهد وبا لبه های صاف و آب بندی کامل اراعه میشود. ادامه مطلب …