نوشته‌ها

سوزن گیلمور

جهت تعیین  زمان گیرش سیمان استفاده می شود این وسیله شامل سوزن اولیه و نهایی می باشد سوزن اولیه به قطر 2.12 میلیمتر و وزن 113.4 گرم و سوزن نهایی به قطر 1.06 میلیمتر و وزن 453 گرم است به همراه این وسیله صفحه شیشه ای مربعی به ابعاد 100*100 میلیمتر ارائه می شود.