نوشته‌ها

تجهیزات تعیین دانسیته خاک به روش مخروط ماسه(سند باتل)

 این لوازم شامل یک عدد قیف سند باتل یک عدد کلاهک یک سینی می باشد .

که میتواند 4 – 6 – 8 – 12 اینچ ساخته میشود .