نوشته‌ها

سبد مکعبی سنگ دانه و سبد مخروطی ریز دانه

سبد مکعبی به منظور غرقاب سازی نمونه های مصالح سنگی درشت دانه و سبد مخروطی جهت غرقاب سازی نمونه های مصالح سنگی ریز دانه در محلول مورد استفاده قرار میگیرد. ادامه مطلب …