نوشته‌ها

دستگاه نفوذ مخروط جهت تعیین حد روانی خاک

اين دستگاه جهت تعيين حد رواني خاک به ميزان نفوذ مخروط با استفاده از ساعت انديکاتور با دقت mm 01 /0 و کورس 50mm مورد استفاده قرار مي گيرد.

ادامه مطلب …