نوشته‌ها

جک مارشال اتوماتیک

میزان روانی و استحکام نمونه های آسفالت پس از تهیه با چکش مارشال و عمل آوری با اعمال بار در داخل فک بارگذاری تعیین می شوند که جهت انجام این آزمایش دستگاه جک مارشال پیشنهاد می گردد. انواع جک مارشال آنالوگ دیجیتال آنالوگ: این دستگاه مجهز به حلقه نیروسنج با ظرفیت 3ton به همراه یک. ادامه مطلب …