نوشته‌ها

دستگاه ذوب کپینگ

یک عدد هیتر 1000wبه همراه محفظه استیل برای اختلاط و ذوب مواد کپینگ اراعه می شود.