نوشته‌ها

دستگاه تک محوری

تعیین مقاومت فشاری تک محوری خاک های چسبنده

مقاومت فشاري تک محوري  عبارتست از حداكثر نيروي وارد بر واحد سطح به هنگام شكست نمونه ويا نيروي وارد بر واحد سطح وقتيكه 20% كرنش محوري انجام مي گيرد هدف از انجام اين آزمايش اندازه گيري مقاومت فشاري تک محوري خاكهاي چسبنده دست نخورده يا دست خورده است كه اين نوع آزمايش را مي توان به دوروش انجام داد :

ادامه مطلب …