نوشته‌ها

دستگاه تعیین کارپذیری به روش باکسUشکل

این آزمایش شبیه سازی قابلیت عبور بتن خودتراکم از خروجی های تنگ و باریک و تحت فشار استاتیکی می­باشد و همچنین جهت ارزیابی خاصیت پرکنندگی مورداستفاده قرار می­گیرد. ادامه مطلب …