نوشته‌ها

دستگاه تعیین مقاومت فشاری بتن پلاستیک

از این دستگاه به منظور تعیین مقاومت فشاری بتن پلاستیک همراه با تعیین میزان تغییر شکل نمونه استفاده می شود.

جک بتن پلاستیک ظرفیت 30kN
جک بتن پلاستیک ظرفیت 50kN
جک بتن پلاستیک ظرفیت 100kN