نوشته‌ها

گرمخانه-اون

کاربرد:

اون های آزمایشگاهی براساس نیازهای آزمایشگاه خاک,بتن وسنگدانه باکاربردهای نظیر خشک کردن مصالح یا تعیین میزان رطوبت مصالح تولید می گردد.

ادامه مطلب …