نوشته‌ها

دستگاه آزمایش ذوب ویخبندان بتن

از این دستگاه جهت تعیین دوام بتن در برابر ذوب و یخبندان سریع به صورت چرخه ایی درآزمایشگاه و به دو روش مطابق استاندارد استفاده میشود. ادامه مطلب …