نوشته‌ها

تعیین زمان جاری شدن بتن به روش قیف vشکل

این وسیله جهت تعیین جاری شدن (flow time)حجم معینی از بتن خود تراکم که خود معیاری برای تعیین قابلیت پر کنندگی و ویسکوزیته خمیری بتن است استفاده می شود. ادامه مطلب …