نوشته‌ها

وسایل تعیین حد انقباض

اين لوازم جهت آزمايش تعيين حد انقباض به کار مي رود. حد انقباض درصد رطوبتي است که خاک کمتر از آن مقدار رطوبت داشته باشد در اثر تبخير آن کاهش حجمي رخ نمي دهد.
شامل : صفحه چهارگوش از جنس پلکسي گلاس  که 3 عدد پين روي آن تصب مي باشد.
قوطي استيل به قطر mm 55 به تعداد 5 عدد
کاسه شيشه اي به منظور جمع آوري جيوه
اسپاچول جنس مرغوب
ظرف شيشه اي تبخير نمونه