نوشته‌ها

وسایل تعیین ارزش ماسه ای

آزمايش تعيين مقدار هم ارز ماسه يك آزمايش سريع كنترل مصالح در پاي كار مي‏باشد . منظور از اين آزمايش نشان دادن مقادير نسبي مواد رس مانند يا ذرات چسبنده و گرد و خاك موجود در مصالح دانه‏اي يا ريز دانه در شرايط استاندارد مي‏باشد كه از الك با چشمه 4/75 ميليمتر عبور كرده باشد .عبارت هم ارز ماسه اين مفهوم را بيان مي‏كند كه بيشتر مصالح دانه دار يا ريز دانه مخلوطي از مواد درشت قابل قبول ماسه و معمولا مقداري رس يا ذرات چسبنده خميري يا گرد و خاك كه مورد قبول نيستند مي‏باشد . واضح است كه اين روش جانشين آزمايش مربوط به دانه بندي مصالح يا روش مربوط به تعيين مقدار مواد گذشته از الك 75 ميكرون نشده است بلكه خود آزمايش جداگانه مي‏باشد .

ادامه مطلب …

وسایل تعیین ارزش ماسه ای

مطابق استاندارد، جهت تعیین نسبت ماسه به ریزدانه خاک، تجهیزات ارزش ماسه ­ای همراه با جعبه حمل به ترتیب زیر ارائه می­شود:

·        مزور شفاف ارزش ماسه ای                                         چهار عدد

·        درپوش ارزش ماسه ای                                              چهار عدد

·        وزنه 1000 گرمی ارزش ماسه ای                                  یک عدد