نوشته‌ها

تجهیزات نفوذپذیری خاک بابار ثابت

این دستگاه جهت نفوذپذیری خاک های درشت دانه مناسب است وبه همراه تجهیزات کامل با بهترین طراحی عرضه میگردد.

قالب نفوذپذیری به قطر 100mmازجنس پلکسی گلاس ساخته شده اند.