نوشته‌ها

دستگاه برش مقاطع سنگ و بتن

این دستگاه جهت برش سر و ته نمونه استوانه ایی یا مغزه گیری شده یا هرگونه مصالح ساختمانی مانند بلوک، آجر، سرامیک و… استفاده می شود.