نوشته‌ها

اوگر های دستی خاک

نمونه گیری توسط اوگر های دستی یکی از آسان ترین و سبکترین روش ها جهت نمونه گیری خاک میباشد.به طوری که معمولا بدون استفاده از سه پایه میتوان نمونه خاک را بیرون آورد.تیغه های نمونه گیر با کیفیت بالا و وزن سبک در ابعاد 2,3,4inبه همراه دسته های کوتاه,بلتد وTشکل تولید و به همراه کیف قابل حمل اراعه میشود.

ادامه مطلب …