سبد مکعبی سنگ دانه و سبد مخروطی ریز دانه

سبد مکعبی به منظور غرقاب سازی نمونه های مصالح سنگی درشت دانه و سبد مخروطی جهت غرقاب سازی نمونه های مصالح سنگی ریز دانه در محلول مورد استفاده قرار میگیرد. ادامه مطلب …

دستگاه سه محوری دیجیتال

مشخصات فني دستگاه سه محوري خاک 

دستگاه سه محوري خاک از پنج بخش اصلي تشکيل شده است که در زير به تشريح يکايک آنها مي پردازيم :

  1. جک بارگذاري

  2. سل سه محوري يا محفظه فشار سه محوري

  3. پانل کنترل و گيج هاي فشار

  4. کمپرسور تامين فشار

  5. اتصالات

ادامه مطلب …