محلول استوک

/
این محلول در آزمایش ارزش ماسه ای به کار میرود. هر 85ccمحلول …

شیکر برقی ارزش ماسه ای

/
اين دستگاه جهت حرکت يکنواخت در انجام آزمايش تعيين ارزش ماسه اي مور…

وسایل تعیین ارزش ماسه ای

/
آزمايش تعيين مقدار هم ارز ماسه يك آزمايش سريع كنترل مصالح در…

چگالی سنج خاک

/
چگالی سنج خاک قابل استفاده در آزمایش هیدرومتری مطابق استاندارد عرض…

میکسر هیدرومتری خاک

/
دارای کلید چرخشی جهت تنظیم 5000 و 1000 دور در دقیقه دارای مح…

وسایل تعیین حد انقباض

/
اين لوازم جهت آزمايش تعيين حد انقباض به کار مي رود. حد انقباض درصد…