پیکنومتر

پیکنومتر که با نام بطری وزن مخصوص هم شناخته می شود، دستگاهی است که از آن برای تعیین چگالی یک مایع استفاده می شود. یک پیکنومتر اغلب اوقات از شیشه، با یک درز گیر محکم شیشه ای به همراه لوله ی مویین که از میان آن عبور می کند ساخته شده است تا حباب های هوا بتوانند از میان دستگاه خارج شوند. این دستگاه باعث می شود که چگالی مایع به میزان دقیقی با مقایسه با یک مایع مناسب به عنوان مرجع نظیر آب یا جیوه با استفاده از توازن تحلیلی، اندازه گیری شود.

اگر فلاسک (بالن) که وزن می شود خالی، پر از آب و پر از مایعی باشد که چگالی نسبی آن مورد نظر است، چگالی نسبی این مایع را می توان به راحتی محاسبه کرد. چگالی ذره ای یک پودر، که برای آن نمی توان از روش معمول وزن کردن استفاده کرد را نیز می توان توسط یک پیکنومتر به دست آورد. پودر به پیکنومتر اضافه می شود، سپس وزن می شود و وزن نمونه ی پودر به دست می آید. پیکنومتر سپس با یک مایع دارای چگالی (تراکم) مشخص پر می شود، مایعی که در آن پودر کاملا غیر محلول است. وزن مایع جای گذاری شده را سپس می توان تعیین کرد و بدین وسیله چگالی نسبی پودر به دست می آید.

هم چنین یک نوع پیکنومتر به نام پیکنومتر گازی وجود دارد. این پیکنومتر، تغییر در فشار ایجاد شده را با اندازه گیری تغییر در یک حجم بسته ی حاوی یک گاز مرجع (معمولا یک محیط فلزی با حجم مشخص) با تغییر در فشار ایجاد شده توسط نمونه تحت همان شرایط اندازه گیری می کند.

0 پاسخ ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
در صورت تمایل از راهنمایی رایگان ما استفاده کنید!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *